Řádný zápis k předškolnímu vzdělávání

Milí rodiče, seznamte se důkladně s informacemi týkající se tzv. předzápisu a zápisu do MŠ.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku MŠ Háj ve Slezsku na tel. 733 123 766.

Informace ke stažení

Dokumenty ke stažení

Výňatek z informačních letáků

 

Časový rozpis zápisu pro rok 2024/2025

10. 4. – 6. 5. 2024 Elektronický předzápis
7. 5. 2024 Zápis spojený s odevzdáním potřebné dokumentace
6. 6. 2024 Vydání rozhodnutí o (ne)přijetí

 

Elektronický předzápis

Elektronický předzápis bude probíhat na stránce

e-zapis.cz

od 10. 4. 2024 do 6. 5. 2024.

Rodič si vyhledá konkrétní mateřskou školu, do které chce své dítě přihlásit (Háj nebo Smolkov nebo Lhota), vyplní údaje o dítěti a jeho zákonných zástupců – rodičů.

Uživatelům se vygeneruje přihláška – žádost. Tu následně doručí do vybrané mateřské školy dne 7. 5. 2024 společně s dalšími vyplněnými dokumenty, které jsou ke stažení na výše.

Podání žádosti (přihlášky) a organizace zápisu:

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:
1. osobní podání žádosti dne 7. 5. 2024 v budovách jednotlivých MŠ – čas uveden na plakátku k zápisu nebo na webových stránkách MŠ www.skolkahaj.cz
2. do datové schránky školy: pg5kq8p
3. podáním přihlášky emailovou poštou s elektronickým podpisem na adresu: skolkahaj@skolkahaj.cz

Po skutečném doručení přihlášky bude Váš zájem potvrzen. Veškeré informace o průběhu
zápisu budete dostávat e-mailem.

Ředitelka mateřské školy vydá ode dne 7. 5. 2024 do třiceti dnů rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte.

Výsledky zápisu budou vyvěšeny na úřední desce mateřské školy, na webových stránkách MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno osobním předáním nebo prostřednictvím datové schránky.

Zveřejnění na webových stránkách se u přijatých dětí považuje za doručené.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které do 31. 8. 2024 dosáhly pěti let věku.

Informační plakát – náhled