Tento projekt „Herní prvky pro Mateřskou školu Háj ve Slezsku“ byl vybrán a podpořen Místní akční skupinou Opavsko z.s. pro realizaci místní rozvojové strategie území obcí MAS Opavsko na roky 2014-2020 s názvem „Opavsku to oMAStíme“.