Sdružení rodičů

Při Mateřské škole Háj ve Slezsku pracuje Občanské sdružení Veselý šnek, které je registrováno dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdužování občanů od 7.2.2006 pod č.j. VS/1-1/63111/06-R.
IČO 270 20 401

Občanské sdružení slouží k organizování akcí pro děti mateřské školy a k jejich financování. Jeho cílem je kvalitní spolupráce a komunikace mezi rodiči a zaměstnanci mateřské školy. Dále spolupráce s jinými sdruženími, orgány místních samospráv a neziskovými organizacemi a získávání nových subjektů ke spolupráci v rámci obce, ale i okolí. Získávání materiální podpory pro rozvoj mateřské školy.

Čelnové sdružení jsou všichni rodiče mateřské školy Háj ve Slezsku, kteří se scházejí zpravidla
2x ročně. Každým školním rokem si schvalují členy rady, předsedu, hospodáře a příspěvek na činnost.