Školní vzdělávací program

Naše mateřská škola staví na tom, co je přirozené, respektuje specifické zvláštnosti jednotlivých dětí, různé tempo jejich rozvoje a učení, jejich rozdílnou sociální zkušenost, různé zájmy …

Naše motto: ŠŤASTNÉ DÍTĚ A SPOKOJENÝ RODIČ

 

Program mateřské školy

BAREVNÁ ŠKOLKA

Náš cíl: Aby dítě, které odchází z našich MŠ, získalo základní poznatky
o světě v souvislostech, aby rádo objevovalo krásy a pozoruhodnosti kolem sebe,
aby bylo samostatné, umělo za sebou uklidit, umělo se prosadit,
aby umělo pozdravit, požádat, poděkovat, aby bylo slušné
k dospělým i dětem, aby bylo kamarádské a šťastné.

Děti poznávají svět kolem sebe, osvojují si společenské dovednosti a rozvíjejí své intelektuální
a tvůrčí schopnosti. To vše se děje formou hry, objevováním nových skutečností a osvojováním
si dovedností v přirozeném prostředí a pozitivní atmosféře.

Nejdůležitější pro každé dítě je, jak se u nás v mateřské škole cítí a co prožívá.

Naše krédo: Vychovávat děti s porozuměním a láskou, být mu vzorem a oporou.

Jednotlivé denní programy na třídách vycházejí ze skupiny dětí na třídě, navazují na věci
a svět kolem nás. Pečlivým výběrem tematických celků (projektů) zajišťujeme jejich kontinuitu
s prolínáním jednotlivými oblastmi výuky. (Viz. projekty jednotliých tříd – třídní vzdělávací programy)

Vzdělávání na naší MŠ se uskutečňuje podle státního rámcového programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT.