Povinné předškolní vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2022 předškolní vzdělávání povinné. Viz. příloha

Povinné předškolní vzdělávání

Desatero pro předškoláky

V příloze najdete, co by měl umět předškolák před vstupem do základní školy:

Tento doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU