Zájmové kroužky v MŠ Háj probíhají zejména v odpoledních hodinách a jsou určeny hlavně předškolákům, kteří už vydrží určitou zátěž.

Florbal

Zpívánky

Veselá angličtina

Výtvarka