Dokumenty

  1. Háj – Školní řád 2021
  2. Co dítě potřebuje do MŠ
  3. Povinné předškolní vzdělávání