Informace strávníkům MŠ

Informace strávníkům Mateřské školy Háj ve Slezsku

PŘÍJÍMÁNÍ STRÁVNÍKŮ
Všichni strávníci jsou přijímání ke stravování na základě přihlášky.

PŘIHLÁŠKY – ODHLÁŠKY obědů se přijímají den předem do 8.00 hod. Odhlášky se přijímají na jednotlivých mateřských školách osobně nebo telefonicky. Mimo pracovní dobu na záznamník s udáním konkrétních datumů termínu odhlášky – od- do, jm. (tel.: 553 773 002). Jen v pondělí je možno se přihlásit či odhlásit do 8.00 hodin na tento den. Přijímáme jen přesně termínované odhlášky.
Upozorňuji všechny strávníky a jejich rodiče, že pokud dítě nepřijde do mateřské školy, neznamená to, že je automaticky odhlášeno ze stravování.
Rodiče, jejichž dítě onemocní – tzn., že nepřijde do mateřské školy, si mohou odebrat jídlo svého dítěte do nosiče pouze první den nemoci v MŠ v době od 12.20 do 12.30 hod. za dotovanou cenu. Další dny jsou rodiče povinni si odhlásit stravu, neboť jejich děti nemají nárok na úlevy ve školním stravování pokud nedocházejí do školy. Cena obědu v době nemoci dítěte je navýšena o režijní a mzdové náklady = +43,– Kč.

Upozornění: Dle vyhlášky nejsou děti zařazování do cenových kategorií podle tříd, ale podle věku:  I.kategorie 3-6 let,  II.kategorie 7-10 let. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Školní rok je od 1.9. – 31.8. daného školního roku.

Cena jídla – potraviny

  I. kategorie II. kategorie
ranní svačina 11,- Kč 12,- Kč
oběd 22,- Kč 23,- Kč
odpolední svačina 9,- Kč 9,- Kč
celodenní 42,- Kč 44,- Kč
polodenní 33,- Kč 35,- Kč

Rodiče hradí pouze hodnotu za potraviny podle stáří dítěte. Režijní náklady na jeden oběd jsou hrazeny z příspěvku Obce Háj ve Slezsku. Mzdové náklady jsou hrazeny z příspěvku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a sportu v Ostravě.

Úhrada jídla:
Úhrada stravného je prováděna vždy na daný měsíc.

K platbě můžete použít tyto možnosti:

– inkasní souhlas z jakékoliv banky  – tzn. ve své bance podepsat souhlas k inkasu k níže uvedenému účtu a o tuto skutečnost oznámit ve školní jídelně včetně svého čísla účtu.

trvalý příkaz  – nutno uvádět variabilní symbol

Toto stravné se vyúčtovává dvakrát ročně: k 31. 12. a k 30. 6. v daném školním roce.

Jednotlivé částky trvalých příkazů pro strávníky v MŠ:

– MŠ ranní svačina 240,- Kč;

– MŠ celodenní strava 850,- Kč

– informativní lístek o platbě, který je splatný do 15. dne daného měsíce. Informativní lístky se vydávají vždy na daný měsíc podle počtu objednaných jídel. Stravné je sníženo o skutečnost neodebraných obědů v minulém měsíci nebo zvýšeno, pokud stravné nebylo uhrazeno včas nebo nebyla odhlášena strava v době nepřítomnosti ve škole.  Od října 2023 jsou tyto lístky pro zájemce zasílány přes e-mail adresy.                          

Číslo účtu k placení:  035-1846299389/0800

Jako variabilní symbol se používá číslo strávníka (získáte u vedoucí ŠJ)  

Prosíme strávníky o zavedení úhrady stravného inkasním souhlasem.
MŠ zodpovídá za kvalitu stravy spotřebované v době pobytu dítěte v mateřské škole.

Další informace Vám poskytne vedoucí ŠJ při Mateřské škole Háj ve Slezsku
osobně nebo na tel.č. 553 773 002.

Všem strávníkům přejeme dobrou chuť.
Dagmar M o r a v c o v á, ved.ŠJ
a kolektiv školní jídelny při Mateřské škole Háj ve Slezsku