Informace o počtu zaúčtovaných porcí jídel si mohou strávníci a jejich zákonní zástupci ověřit u vedoucí školní jídelny.