Ceny stravného

Trvalý příkaz
7 – 10 let 27,– Kč 540,– Kč
11-14 let 29,– Kč 580,– Kč
15 a více 31,– Kč 620,– Kč
Cizí strávníci – bez dopravy 78,– Kč 1.600,– Kč
                         s dopravou do ZŠ Štítina 84,– Kč 1.700,– Kč
                         s dopravou (rozvoz do domu) 93,– Kč 1.900,– Kč
MŠ 1.kategorie 3-6 let
ranní svačina 11,– Kč 240,– Kč
oběd 22,– Kč
odpolední svačina   9,– Kč
CD-celodenní strava 42,– Kč 850,– Kč
PD-polodenní strava 33,– Kč 660,– Kč
2.kategorie – děti s odloženou docházkou
ranní svačina 12,– Kč 240,– Kč
oběd 23,– Kč
odpolední svačina   9,– Kč
CD-celodenní strava 44,– Kč 900,– Kč
PD-polodenní strava 35,– Kč 700,– Kč