Zájmový kroužek Angličtina

Pro rozvoj talentu dětí nabízí naše mateřská škola dětem doplňkové programy – zájmový kroužek – Angličtiny.

Tento program je vhodný pro děti od čtyř let. Rodiče mohou přihlásit své děti po domluvě.

Tento program probíhá zpravidla odpoledne pod vedením kvalifikované paní učitelky.