Sdružení rodičů a přátel školky při MŠ Háj ve Slezsku – Lhota

Při Mateřské škole Háj ve Slezsku – Lhota pracuje Občanské sdružení, které je registrováno dle zákona č. 83/1990 Sb., IČ: 725 41 628.

Občanské sdružení slouží k organizování akcí pro děti mateřské školy a k jejich financování. Jeho cílem je kvalitní spolupráce a komunikace mezi rodiči a zaměstnanci mateřské školy. Dále spolupráce s jinými sdruženími, orgány místních samospráv a neziskovými organizacemi a získávání nových subjektů ke spolupráci v rámci obce, ale i okolí. Získávání materiální podpory pro rozvoj mateřské školy.

Členové sdružení jsou všichni rodiče mateřské školy Háj ve Slezsku – Lhota, kteří se scházejí zpravidla 2x ročně. Každým školním rokem si schvalují členy rady, předsedu, hospodáře a příspěvek na činnost.